Chuyên mục: ChiTeng

Giới thiệu về công ty Chiteng

Là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp các dịch vụ R & D (nghiên cứu và phát triển) , sản xuất và bán hàng. Với 11 năm kinh nghiệm trong nhận dạng tự động, tuân thủ con đường R & D và thiết kế, với sự đổi mới công nghệ độc lập là năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty. Với các lĩnh vực chủ yếu như sản xuất, hậu cần, tài chính, điện, y tế, quần áo, kho bãi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.