ivn052 máy quét mã vạch symcode cảm biến hồng quang CCD (1D)

342.000