ivn059 máy quét mã vạch ChiTeng CT951 có dây 1D cảm biến CCD

480.000