Giá gốc là: 4.990.000₫.Giá hiện tại là: 4.890.000₫.