Giá gốc là: 9.999.999₫.Giá hiện tại là: 9.800.000₫.