ivn085 Máy định lượng đường Yubann YB-16S

7.500.000